% dane

Dokumenty na poukázanie 1,5% (2%) pre fyzické osoby v roku 2012:

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane pre fyzické osoby vo formáte PDF - predvyplnené stiahnete tu

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane pre fyzické osoby vo formáte PDF stiahnete tu

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby stiahnete tu

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2012:

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.
 3. POZOR: 
  a) 
  Ak právnická osoba (firma) v roku 2011 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2012 (zvyčajne do 31.3.2012) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.  
  b) 
  Ak právnická osoba (firma) v roku 2011 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2012 (zvyčajne do 31.3.2012) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
 4. daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. 
 5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. - tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.

 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Názov

LURDSKÝ PRAMEŇ

Forma

Občianske združenie

Rok registrácie

2011

Dátum registrácie

15. 12. 2011 14:09:41

Evidenčné číslo

10710

IČO

42156475

SID

 

Ulica

Hoste č.16

Mesto

Hoste

PSČ

925 45

Okres

Galanta

Štát

Slovenská republika

Číslo účtu

1051354006/1111

IBAN:

SK92 1111 0000 0010 5135 4006

SWIFT:

UNCRSKBX