e veľa organizácií a spoločenstiev s rôznymi aktivitami na malom Slovensku.Rozhodli sme sa aj mi založiť Občianske združenie Lurdský prameň. Už názov nám hovorí, že pôjde o jedno z najvačších pútnických miest na svete a to je už 154 rokov,kedy sa zjavila Panna Mária Sv.Bernadete, ktorej telo je aj po 133 rokoch po smrti neporušené bez balzamovania, lebo sila prírody ustúpila pred svatosťou. Tá, ktorá videla Božiu matku Máriu sa stáva majákom pre mariánskych ctiteľov,chorých,trpiacich ale aj neveriacich či pochybujúcich. Lurdy mestečko chorých,ktoré ročne navštívi 5 miliónov pútnikov. Bolo tu zaznamenaných v r.1858-1914 , 4445 zázračných uzdravení.Počas 154 ročnej historie sú to desaťtisíce zázrakov. Uznaných cirkvou podľa prísnych kritérií bolo len niekoľko desiatok.V roku 1994 17.októbra sme sme spolu s CK SENECA TOURS uskutočnili prvú leteckú púť do Lúrd zo Slovenska. Veľkou výhodou oproti iným dopravným prostriedkom je to, že cesta trvá len dve hodiny na letisko Tarbes. Čo je veľká výhoda pre ťažšie chorých pacientov kvôli dlhému cestovaniu. Odvtedy som Lurdy navštívil už 53 krát s tisíckami pútnikov.4 roky už sprostredkujeme vďaka Občianskemu združeniu Lurdský prameň niekoľkým desiatkam chorým ich životnú túžbu dostať sa do Lúrd, keď nemajú na to finančné prostriedky. Doteraz sme zbierali finančné prostriedky len od sponzorov a dobrodincov. Teraz je možnosť poukázať aj 2% z daní na účet združenia.
aše združenie nemá žiadne náklady ani na telefóny ani na zamestnancov či služobné autá.Všetky financie idú pre chorých na cestu do Lúrd. Kto žiada o pomoc overíme si túto osobu vo farnosti kde býva u miestneho kňaza, či nám poskytol skutočné informácie. Kto chce môže aj priamo v cestovnej kancelárii zaplatiť cestu do Lúrd pre konkrétneho chorého o ktorom bude vedieť, komu pomohol.
Keď Ján Pavol II. navštívil Lurdy v r.1983 povedal, že je to jeden z jeho najkrajší deň jeho života, ktorý si prial. V roku 2004 to bola jedna z jeho posledných ciest kde povedal všetkým chorým: ,,Som tu s Vami a chcel by som Vás objať s láskou a povedať ako som Vám blízsko. Prichádzam sem ako jeden z Vás. "Mária nikdy Karola Vojtylu nesklamala a nesklame ani Vás.
e to pre mňa najkrajšie miesto na zemi. Krížová cesta,eucharistická procesia,zástupy vozíčkarov, dobrovoľníkov, kde vidieť chorobu,vieru,nádej a lásku nám dáva obraz, ako si treba vážiť to čo máme aj keď každému môže niečo chýbať. Lurdská voda je tajomstvo, ktoré nech si každý prežije ponorením svojho tela a duše v hlbokej modlitbe. Pred rokmi prišiel do Lúrd mladík, pred jaskyňu zjavenia znechutený beznádejný ba až diabolský. Vo vrecku mal revolver a chcel sa zastreliť a tak potupiť toto miesto. Stál tam dlho, prišiel za kňazom,podal mu svoju zbraň a povedal:,,Mária ma premohla.Odišiel zmenený a založil medzinárodnú organizáciu na prepravu chorých do Lúrd. Táto myšlienka aj nás niekoľkých priateľov chytila za srdce. Rozhodli sme sa založiť Občianske združenie Lurdský prameň, ktorý pre chorých bude cestou do Lúrd. Táto činnosť nám dáva veľký vnútorný pokoj a radosť čo sa nedá opísať. Chorých nezaujíma politika,bankové kontá,majetky, škandály či celebrity. Oni nás učia ako prijať tajomstvo utrpenia ako ho obetovať a ako aj bojovať s chorobou.
eď oni toľko robia pre nás,pre tento svet, tak aj ja Ty brat a sestra, darca, či dobrodinnec, či si bohatý alebo chudobný, my všetci máme urobiť niečo pre chorých a trpiacich, lebo oni majú úžasnú hodnotu v Božích očiach viac ako miliardy dolárov. To chce od nás aj Lurdská Božia Matka pochopiť, prijať pomáhať a obetovať.

Pán Boh zaplať a vďaka Vám, každý Váš milodar za každý cent obetovaný chorým na cestu nádeje do LÚRD!

Ján Hudec, farár, dekan